Cursuri Limba Engleză

Pre-Starters

— 6-7 ani —

Cunoașterea literelor de tipar și a unui vocabular de bază sunt cerințe obligatorii pentru scurte dialoguri și redactarea unor cuvinte. Cursul se adresează școlarilor de vârstă mică- clasa pregătitoare și clasa I.

Pre-Starters

— 6-7 ani —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 90 minute)

Valoare curs: 1400 lei

Taxa materiale: 100 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022

YLE Starters

— 8+ ani —

Cursul vizează înțelegerea unor cuvinte și propoziții foarte simple, formularea de scurte fraze pe teme familiare, în ritm propriu. Cursul cultivă și dezvoltă toate abilitățile necesare cunoașterii unei limbi străine: ascultare, vorbire, citire, scriere. Se lucrează pe materiale omologate în pregătirea examenelor Cambridge corespunzătoare acestui nivel, iar copiii sunt încurajați să susțină examenul YLE Starters.

YLE Starters

— 8+ ani —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 90 minute)

Valoare curs: 1500 lei

Taxa materiale: 100 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022

YLE Movers

— 9+ ani —

Cursul se adresează copiilor care au parcurs modulul Starters sau care stăpânesc un vocabular ce permite utilizarea unor expresii cunoscute și formularea de fraze simple în contexte uzuale, precum și exprimarea corectă și coerentă, inclusiv în scris.

YLE Movers

— 9+ ani —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 120 minute)

Valoare curs: 1800 lei

Taxa materiale: 100 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022

YLE Flyers

— 9-12 ani —

Cursul îi vizează pe cei care au parcurs deja programa Movers sau care interacționează liber la nivel conversațional, în situații cotidiene și fără erori gramaticale majore.

Vezi mai mult

YLE Flyers

— 9-12 ani —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 120 minute)

Valoare curs: 1800 lei

Taxa materiale: 100 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022

KET (Key English Test)

— Gimnaziu —

Se adresează, în general, elevilor de gimnaziu și vizează nivelul începător A2 din CEFR (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine)

Vezi mai mult

KET (Key English Test)

— Gimnaziu —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 120 minute)

Valoare curs: 1800 lei

Taxa materiale: 150 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022

PET (Preliminary English Test)

— Gimnaziu/liceu —

Se adresează, în general, elevilor de gimnaziu și liceu și vizează nivelul B1 din CEFR (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine). Pe lângă faptul că atestă o treaptă superioară pregătirii, rezultatele acestui test pot fi folosite pentru echivalarea cu testul de limbă de la admiterea la secțiile de bilingv și intensiv sau probă de competență lingvistică din cadrul examenului de bacalaureat.

Vezi mai mult

PET (Preliminary English Test)

— Gimnaziu/liceu —

Structura: 1 şedinţă/săptămână (1 şedinţă = 120 minute)

Valoare curs: 1800 lei

Taxa materiale: 150 lei

Perioada: 20 septembrie 2021 - 15 iunie 2022