Politica de confidenţialitate

Aceasta politica a fost redactata la data de 25.04.2018, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

CENTRUL EDUCATIONAL TEMPUS srl - After School & Centru de limbi străine (numit în continuare si Centrul Tempus), cu sediul social in Com. Ciurea, Str. Mălinului 9, Jud. Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2044/2017, avand Cod Unic de Inregistrare 27852621 în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.timpretios.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite si legitime.

2. Drepturile utilizatorilor site-urilor

Centrul Tempus, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.timpretios.ro este realizată cu respectarea legislației în domeniu. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD*, vă puteți adresa Centrului Tempus la adresa de email: centruleducationaltempus@gmail.com

*GDPR include mijloace de protecție specifice pentru copii. În general, prevede că acordul copiilor trebuie să fie „explicit”. GDPR prevede o vârstă legală, în context online, de 16 ani. Însă, Statele Membre UE pot stabili individual orice vârstă legală în intervalul 13-16.

NOTĂ! În cazul în care solicităm furnizarea datelor personale pentru activități de marketing, iar persoana care ne oferă aceste date nu a împlinit în mod legal vârsta de 16 ani, vom solicita acordul expres si scris al părintelui sau tutorelui minorului în cauză.

3. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrării.

Centrul Tempus va culege numai informații pe care dumneavoastră le oferiti voluntar.

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, numărul de telefon sau adresa de email sau alte date cu caracter personal în măsura în care acestea sunt trimise de către vizitator prin intermediul formularului de contact din pagina de contact a site-ului www.timpretios.ro, sau la adresa contact@timprețios.ro. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de Centrul Tempus în măsura în care aceste date sunt comunicate de vizitator prin telefon.

Prin completarea si trimiterea formularelor puse la dispoziția vizitatorilor pe web-site, cu date personale, acestia îsi dau în mod expres si nemijlocit consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe web-site în legătură cu respectivul formular. Centrul Tempus va utiliza aceste informații doar pentru a răspunde cererii de informații a vizitatorilor sau în scopurile care sunt prezentate pe web-site. Pentru acest scop, aceste date pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii în scopurile pentru care acestia le-au furnizat.