Amazing Kid

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR COGNITIVE PRIN METODA FEUERSTEIN

“Fiinţele umane au excepţionala capacitate de a-şi schimba structura sistemului cognitiv”
— Reuven Feuerstein

Reueven Feuerstein (1921 - 2014) este psiholog israelian, de naţionalitate româna, fiind născut în Botoşani, dar s-a stabilit la Ierusalim, unde a cercetat si creat metode de evaluare a potenţialului de învăţare şi de îmbogăţire instrumentală.

Metoda Feuerestein este un instrument educaţional esenţial pentru copii dar şi pentru adulţi, având la bază concepţia că inteligenţa este dinamică şi flexibilă, că orice fiinţă umană este capabilă să îşi modifice structura cognitivă şi că poate fi ajutată să realizeze acest lucru prin procesul medierii.

Programul de Îmbogăţire Instrumentală Basic a fost dezvoltat de profesorul Reuven Feuerstein şi este în prezent folosit cu succes, în peste 70 de ţări, pentru dezvoltarea potenţialului de învăţare al copiilor. Programul este compus din 10 instrumente de intervenţie pentru optimizarea abilităţilor cognitive şi metacognitive care favorizează achiziţia de abilităţi mentale, de concepte utilizabile în situaţii diferite. Cele 10 instrumente sunt:

Fiecare exerciţiu propus prin Programul de Îmbogăţire Instrumentală urmăreşte să înveţe copilul să realizeze legăturile adecvate între obiecte, fenomene şi concepte, să utilizeze un vocabular cât mai adecvat, să definească o problemă, să formuleze o ipoteză de rezolvare, să elaboreze şi să aplice strategii rezolutive. Instrumentele pun accent atât pe dezvoltarea structurilor cognitive cât şi pe dezvoltarea celor socio-emoţionale. Instrumentele facilitează potenţialul individual al copilului, reduce dificultăţile de învăţare.

Beneficiile programului:

Îmbunătăţirea pe care o aduce parcurgerea acestei metode este profundă, presupune o modificare structurată a procesului de învăţare şi favorizarea dezvoltării unor scheme cognitive noi prin intermediul cărora copiii să interacţioneze cu realitatea, în manieră flexibilă.

Vezi tarife | Înscrieri

Club de lectură şi scriere creativă

Cum ar fi dacă într-o dimineață de vară v-ați trezi într-o lume fantastică în care iepurașii de catifea aleargă după buburuze invizibile? Sau cum ar fi, ca în fața ta să apară pe neașteptate Simbad Marinarul, Prințul Miorlau, doctorul Libris, Millie, dl. Habarnam sau Cepelică? Hmm… să nu-mi spuneți că n-ați auzit de ei! Dacă răspunsul este negativ, atunci vă așteptăm într-o minunată călătorie în lumea cărților în care vom porni motorașul imaginației și ne vom lăsa purtați de aripile scrisului creativ.

Înlăuntrul fiecărui copil stă ascuns un mic suflet de artist care așteaptă să fie descoperit și valorificat. Prin cursul de lectură și scriere creativă ne dorim să le insuflăm copiilor dragostea pentru lectură, ca mai apoi să începem a dibui primele noatre rânduri scrise. Vom parcurge împreună cu micii artisți o călătorie din realitatea noastră cotidiană până în tărâmurile fantastice ale personajelor, vom trece prin probe de foc și lucruri nemaiauzite și ne vom căuta glasul tânăr de povestitor prin scrieri originale. Prin dezbateri, problematizări, studii de caz, exerciții creative de interpretare și de redactare vom încerca o abordare interactivă, dinamică a literaturii menită să seducă micul cititor și să-i apropie de universul cărților.

Obiective:

Activități:

Vezi tarife | Înscrieri

Atelierul de Grafică şi Pictură “Micul Picasso”

Ne relaxăm şi învăţăm din secretele desenului şi picturii, reconstruind lumea cu penelul. Învăţăm tehnici noi, abordăm culoarea cu delicateţe şi o aşternem pe hârtie cu generozitate şi cu curaj.

Creaţia artistică permite accesul la sentimente ascunse. Conflictele interioare pot fi metamorfozate prin intermediul picturii, desenului, modelajului, “ustensile” care ajută la dezvoltarea inteligenţei artistice.

Majoritatea sistemelor educaţionale şi culturale acordă importanţă doar inteligenţei verbale şi celei logico-matematice, neglijându-se celelalte dimensiuni ale inteligenţei multiple a copilului. Indiferent de domeniul sau profesia pe care o vor alege în viitor, gustul estetic, capacitatea de apreciere şi nevoia de frumos sunt cerinţele fiecărei zi, iar cursurile de arte plastice vor permite copiilor să-şi cultive astfel de calităţi.

Obiective urmărite:

Cursul se adresează copiilor peste 6 ani, iar grupele se formează în funcţie de nivel.

Vezi tarife | Înscrieri